نمایش 1–12 از 14 نتیجه

دیود زنر 0/5W-18V DIP

21,000 تومان
تعداد فروش :6000
تعداد موجود:5000

دیود زنر 0/5W-15V DIP

21,000 تومان
تعداد فروش :7000
تعداد موجود:5000

دیود زنر 0/5W-12V DIP

21,000 تومان
تعداد فروش :15000
تعداد موجود:5000

دیود زنر 1W/12V DIP

350 تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :7550
تعداد موجود:4850

دیود زنر 1W/18V DIP

350 تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :5960
تعداد موجود:4830

دیود زنر 1W/20V DIP

350 تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :5000
تعداد موجود:4600

دیود زنر 1W/24V DIP

350 تومان
افزودن به سبد خرید

دیود زنر 0/5W-24V DIP

210 تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :7715
تعداد موجود:4800

دیود زنر 0/5W-20V DIP

210 تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :4750
تعداد موجود:4800

دیود زنر 0/5W-8/2V DIP

210 تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :5600
تعداد موجود:4900

دیود زنر 0/5W-4/3V DIP

210 تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :6650
تعداد موجود:4850

دیود زنر 0/5W-5/1V DIP

210 تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :1708
تعداد موجود:300