مقاومت

مشاهده همه 8 نتیجه

NTC 8D-20/8D-20/8D20

۱۳,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مقاومت آجری 10W-39R

۴,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مقاومت آجری 10W-33R

۴,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مقاومت آجری 10W-150R

۴,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مقاومت آجری 5W-220R

۳,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مقاومت آجری 5W-680R

۳,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مقاومت آجری 5W-33R

۳,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مقاومت آجری 5W-22R

۳,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید