نمایش 1–12 از 15 نتیجه

دیود زنر 1W/12V DIP

۳۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :7550
تعداد موجود:4850

دیود زنر 1W/18V DIP

۳۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :5960
تعداد موجود:4830

دیود زنر 1W/20V DIP

۳۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :5000
تعداد موجود:4600

دیود زنر 1W/24V DIP

۳۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید

دیود زنر سایز 1206 0/5W-12V SMD

۲۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :2900
تعداد موجود:4900

دیود زنر 0/5W-24V DIP

۲۱۰ تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :7715
تعداد موجود:4800

دیود زنر 0/5W-20V DIP

۲۱۰ تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :4750
تعداد موجود:4800

دیود زنر 0/5W-18V DIP

۲۱۰ تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :5400
تعداد موجود:4850

دیود زنر 0/5W-15V DIP

۲۱۰ تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :5650
تعداد موجود:4900

دیود زنر 0/5W-8/2V DIP

۲۱۰ تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :5600
تعداد موجود:4900

دیود زنر 0/5W-4/3V DIP

۲۱۰ تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :6650
تعداد موجود:4850

دیود زنر 0/5W-5/1V DIP

۲۱۰ تومان
افزودن به سبد خرید
تعداد فروش :1708
تعداد موجود:300