سوکت پاور قفل دار صاف روبردی 10 پین / VH10

۲,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰ تومان

سوکت پاور قفل دار صاف روبردی 7 پین / VH7

۱,۴۰۰ تومان۵,۶۰۰ تومان

سوکت پاور قفل دار صاف روبردی 5 پین / VH5

۱,۰۰۰ تومان۴,۰۰۰ تومان

سوکت پاور قفل دار صاف روبردی 4 پین / VH4

۸۰۰ تومان۳,۶۰۰ تومان

سوکت XH صاف روبردی 8 پین / XH8

۴۰۰ تومان۲,۴۰۰ تومان

سوکت پاور قفل دار صاف روبردی 3 پین / VH3

۶۰۰ تومان۲,۴۰۰ تومان

سوکت XH صاف روبردی 5 پین / XH5

۲۵۰ تومان۱,۵۰۰ تومان

سوکت پاور قفل دار صاف روبردی 2 پین / VH2

۴۰۰ تومان۱,۵۰۰ تومان

سوکت XH صاف روبردی 4 پین / XH4

۲۰۰ تومان۱,۲۰۰ تومان

سوکت XH صاف روبردی 3 پین / XH3

۱۵۰ تومان۹۰۰ تومان

سوکت آی سی 16 پین DIP-16

۷۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوکت آی سی 14 پین DIP-14

۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوکت XH صاف روبردی 2 پین / XH2

۱۰۰ تومان۶۰۰ تومان

سوکت آی سی 8 پین DIP-8

۳۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سر سیم یا پین VH

۳۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده:10800
موجود در انبار:9200

سر سیم یا پین XH

۱۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید