سنسور دما

 • ترموسوئیچ سیم دار نرمالی اُپن KSD-9700

  ترموسوئیچ سیم دار نرمالی اُپن KSD-9700

  22,550 تومان
  فروشنده: فروشگاه مایترونیک
  انتخاب گزینه‌ها
  پاک کردن
 • ترموسوئیچ سیم دار نرمالی کلوز KSD-9700

  ترموسوئیچ سیم دار نرمالی کلوز KSD-9700

  20,880 تومان
  فروشنده: فروشگاه مایترونیک
  انتخاب گزینه‌ها
  پاک کردن
 • ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی KSD301 N-C

  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی KSD301 N-C

  33,400 تومان
  فروشنده: فروشگاه مایترونیک
  انتخاب گزینه‌ها
  پاک کردن
 • ترموسوئیچ قابلمه ای نرمالی اُپن KSD301

  ترموسوئیچ قابلمه ای نرمالی اُپن KSD301

  25,050 تومان
  فروشنده: فروشگاه مایترونیک
  انتخاب گزینه‌ها
  پاک کردن
 • ترموسوئیچ قابلمه ای نرمالی کلوز KSD301

  ترموسوئیچ قابلمه ای نرمالی کلوز KSD301

  22,550 تومان
  فروشنده: فروشگاه مایترونیک
  انتخاب گزینه‌ها
  پاک کردن