نمایش 1–36 از 69 نتیجه

پل دیود 6RI100G-160 FUJI

402,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :173
موجودی :27

پل دیود HD50SB100

33,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :200
موجودی :300

پل دیود KBPC3510

17,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :286
موجودی :14

پل دیود KBPC5010

23,800 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :148
موجودی :52

پل دیود MDQ100-16

220,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :231
موجودی :19

پل دیود MDS100-16

337,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :112
موجودی :38

پل دیود MDS50-16

242,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :122
موجودی :28

پل دیود S25VB100

33,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :754
موجودی :246

پل دیود S35VB100

42,500 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :1596
موجودی :404

پل دیود S50VB100

59,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :4620
موجودی :380

پل دیود SQL100-16 B BL

270,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :85
موجودی :5

پل دیود SQL100A 1600V

275,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :108
موجودی :42

پل دیود سه فاز 36MT160A

124,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :83
موجودی :37

پل دیود سه فاز MDS100-14

340,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :140
موجودی :10

پل دیود سوزنی GBPC5010W

55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :442
موجودی :8

دیود 1/5KE200A

4,200 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :260
موجودی :140

دیود 10A10

3,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :250
موجودی :50

دیود 150EBU04

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :92
موجودی :8

دیود 1N4007

400 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :600
موجودی :2400

دیود 1N4148

220 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :31800
موجودی :18200

دیود 25U20

20,800 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :1600
موجودی :400

دیود 30ETH06

52,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :285
موجودی :15

دیود 60F60E

69,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :185
موجودی :15

دیود 6A10

2,150 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :950
موجودی :550

دیود APT30D60BG

85,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :98
موجودی :2

دیود BYV26E

3,700 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :2003
موجودی :997

دیود D92-02 Fuji

34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :781
موجودی :219

دیود D92-02 SILAN

21,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :115
موجودی :385