پل دیود 6RI100G-160 FUJI

340,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:171
موارد موجود:29

پل دیود MDS100-16

280,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:112
موارد موجود:38

پل دیود SQL100A 1600V

217,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:108
موارد موجود:42

پل دیود SQL100-16 B BL

200,000 تومان

پل دیود MDS50-16

195,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:122
موارد موجود:28

پل دیود MDQ100-16

190,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:230
موارد موجود:20

پل دیود سه فاز 36MT160A

95,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:82
موارد موجود:38

پل دیود S50VB100

46,500 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:438
موارد موجود:12

پل دیود سوزنی GBPC5010W

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:440
موارد موجود:10

پل دیود S35VB100

35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:283
موارد موجود:167

پل دیود GBJ2510

27,000 تومان

پل دیود S25VB100

27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:238
موارد موجود:120