پل دیود SQL100-16 B BL

۱۸۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پل دیود 6RI100G-160 FUJI

۲۹۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پل دیود MDS50-16

۱۸۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پل دیود GBU2510

۲۰,۰۰۰ تومان

پل دیود GSIB1560

۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پل دیود GBJ2510

۲۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پل دیود HD50SB100

۲۶,۰۰۰ تومان

پل دیود KBPC5010

۱۹,۹۹۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پل دیود KBPC3510

۱۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پل دیود S50VB100

۴۴,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پل دیود S35VB100

۳۲,۵۰۰ تومان

پل دیود S25VB100

۲۵,۳۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید