مشاهده همه 11 نتیجه

خازن 1/5nF-100V-152j100 MKT

800 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :2000
موجودی :1000

خازن 100nF/100V/104j100 MKT

990 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :2200
موجودی :800

خازن 10nF/100V/103j100 MKT

850 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :2400
موجودی :600

خازن 1nF/100V/102j100 MKT

750 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :2220
موجودی :780

خازن 1UF/100V/105j100 MKT

3,300 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :2205
موجودی :795

خازن 2/2UF-50V-225j50 MKT

9,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :180
موجودی :140

خازن 220nf/100V/224j100 MKT

1,500 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :1800
موجودی :200

خازن 330nf/100V/334j100 MKT

1,200 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :2000
موجودی :1000

خازن 4/7nF-100V-472j100 MKT

800 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :2000
موجودی :1000

خازن 470nf/800v

10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :900
موجودی :100