اپتوکوپلر EL817/817C

1,250 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :7500
موجودی :2500

اپتوکوپلر PC817 SMD

2,300 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :170
موجودی :30

ترانزیستور 13009

11,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :190
موجودی :10

ترانزیستور 2N5551

1,100 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :2020
موجودی :980

ترانزیستور 2SC3320

63,500 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :190
موجودی :10

ترانزیستور BD136 DIP کپی

3,300 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :300
موجودی :100

ترانزیستور BD136 اورجینال فرچایلد

13,200 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :422
موجودی :178

ترانزیستور C2073/2SC2073

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :180
موجودی :20

ترانزیستور S8050 DIP

650 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :2300
موجودی :700

ترانزیستور S8050 SMD

600 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :4200
موجودی :800

ترانزیستور S8550 SMD

650 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :4200
موجودی :800

ترانزیستور SS8550/S8550 DIP

700 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :2200
موجودی :800