اپتوکوپلر EL817/817C

1,200 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :7664
موجودی :2336

اپتوکوپلر PC817 SMD

2,200 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :180
موجودی :20

ترانزیستور 13009

10,500 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :126
موجودی :74

ترانزیستور 2SC3320

63,500 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :190
موجودی :10

ترانزیستور BD136 DIP کپی

3,300 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :305
موجودی :95

ترانزیستور BD136 اورجینال فرچایلد

13,200 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :432
موجودی :168

ترانزیستور C2073/2SC2073

12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :180
موجودی :20

ترانزیستور FHA13009

29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :400
موجودی :100

ترانزیستور j13007

9,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :400
موجودی :100

ترانزیستور S8050 SMD

600 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :4350
موجودی :650

ترانزیستور S8550 SMD

650 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :4300
موجودی :700

ترانزیستور TIP127

3,700 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :160
موجودی :40