رگولاتور L7912CV

6,901 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :186
موجودی :14

رگولاتور L7915CV/LM7915

6,700 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :0
موجودی :1179

رگولاتور L7815CV

7,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :0
موجودی :1180

رگولاتور L7812CV

6,700 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :589
موجودی :411

رگولاتور L7805CV

7,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :0
موجودی :1183

رگولاتور LM317T/LM317

17,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :405
موجودی :95

رگولاتور LM2596S-ADJ

12,360 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :260
موجودی :40

TOP224YN

92,700 تومان
فروخته شده :42
موجودی :108

رگولاتور LM2576HVR-ADJ

49,440 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :170
موجودی :30

رگولاتور LM2576HVR-5

49,440 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :270
موجودی :30

رگولاتور LM2576R-15

49,440 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :173
موجودی :27

رگولاتور LM2576HVT-12

49,440 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :174
موجودی :26

رگولاتور LM2576HVR-12

49,440 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :270
موجودی :30

رگولاتور LM2576HVT-5

49,400 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :180
موجودی :20