آی سی CA3140 SMD

45,500 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :325
موجودی :175

آی سی CA3140EZ/CA3140

33,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :135
موجودی :15

آی سی HCPL3120 DIP

41,500 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :290
موجودی :10

آی سی KA3525A/KA3525 DIP

22,500 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :539
موجودی :61

آی سی LNK626PG DIP

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :119
موجودی :94

آی سی SG3525AN/SG3525 DIP

38,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :1535
موجودی :65

آی سی SG3525AP/SG3525 SMD

37,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :280
موجودی :70

آی سی SG3526N/SG3526 DIP

48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :188
موجودی :5

آی سی TC4420/TC4420EPA

71,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :412
موجودی :88