آی سی UC3895DW SMD

97,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:156
موارد موجود:44

آی سی TC4424/TC4424CPA DIP

86,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:138
موارد موجود:12

آی سی TOP244PN DIP

83,500 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:155
موارد موجود:43

آی سی TOP246YN

55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:194
موارد موجود:4

آی سی TOP255EN

45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:79
موارد موجود:6

آی سی UC3846DW SMD

40,500 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:98
موارد موجود:34

آی سی UC3854N DIP

40,200 تومان

آی سی TC4420/TC4420EPA

39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:400
موارد موجود:100

آی سی UC3846N/UC3846 DIP

39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:135
موارد موجود:17

آی سی CA3140 SMD

37,500 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:308
موارد موجود:192

آی سی SG3526N/SG3526 DIP

37,500 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:182
موارد موجود:11

آی سی LNK626PG DIP

36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:177
موارد موجود:36