آی سی CA3140 SMD

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :349
موجودی :151

آی سی CA3140EZ/CA3140

32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :75
موجودی :75

آی سی HCPL3120 DIP

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :290
موجودی :10

آی سی KA3525A/KA3525 DIP

29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :569
موجودی :31

آی سی LNK626PG DIP

43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :155
موجودی :58

آی سی SD6834

18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :110
موجودی :90

آی سی SG3525AN/SG3525 DIP

37,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :1560
موجودی :40

آی سی SG3525AP/SG3525 SMD

36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :302
موجودی :48

آی سی TC4420/TC4420EPA

69,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :442
موجودی :58

آی سی TC4424/TC4424CPA DIP

104,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :134
موجودی :16

آی سی TL494/SMD

10,500 تومان
افزودن به سبد خرید
فروخته شده :480
موجودی :20