برد کنترل CO2 اینورتری مدل M1

1,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:77
موارد موجود:4

برد کنترل گام الکتریک/جوشا 252

850,000 تومان

برد کنترل گام الکتریک/جوشا 202

850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:35
موارد موجود:1

برد کنترل کامل IGBT با تغذیه

650,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:53
موارد موجود:49

برد کامل کنترل IGBT

499,000 تومان

برد کامل کنترل ماسفتی با تغذیه

460,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:212
موارد موجود:14

برد کنترل رکتی فایر / 18 ولتی

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:28
موارد موجود:4

برد کنترل ایساب / ESAB

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:436
موارد موجود:114

برد کنترل دستگاه جوش 20 ماسفتی

440,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:90
موارد موجود:3

برد کنترل وایر فیدر CO2 ترانسی

400,000 تومان

برد کامل کنترل ماسفت

340,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:174
موارد موجود:20

برد کنترل دستگاه جوش تک برد IGBT با Z24 و 9Z24

185,000 تومان