برد پالس

برد ترانس پالس دستگاه 20 ماسفتی

198,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:121
موارد موجود:4

برد ترانس پالس دستگاه جوش IGBT

130,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:95
موارد موجود:55

برد پالس 15:7 بدون ترانس

119,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:171
موارد موجود:34

برد ترانس پالس 16:8 دستگاه جوش ماسفتی

90,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:95
موارد موجود:5

برد پالس 15:15 بدون ترانس

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:178
موارد موجود:23

برد پالس 16:8 بدون ترانس

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
مرتب شده:104
موارد موجود:19