همکاران گرامی طرحی جدید از گروه مایترونیک به این صورت که اگر دستگاهی برای تعمیر دارید در قسمت ثبت سفارش مشتری وارد کنید تا همکاران ما در استان و شهر خودتان دستگاه را عیب یابی و تعمیر نمایند همکاران گرامی هم اگر قصد همکاری دارید اطلاعات خودتان را در کادر ثبت اطلاعات همکار ثبت نمایید.

ثبت اطلاعات همکار
ثبت سفارش مشتری